toparticamping.tiszafured@gmail.com / +36 20 296 0956

Házirend

Kedves Vendégeink!
Érezzék otthon magukat!

A kellemes, zavartalan itt tartózkodásuk érdekében kérjük, tartsák szem előtt az alábbiakat!

A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik.

A bejelentkezés előtt minden vendégnek joga van megtekinteni a rendelkezésre álló területet.

A szálláshely elfoglalása előtt a vendégek kötelesek személyenként bejelentkezni. Személyes okmányaikat regisztráció céljából szíveskedjenek munkatársunknak átadni!

A kempingben csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Saját vendéget fogadni csak előzetes bejelentés lehet.

A nagykapu este 20:00 és reggel 8:00 óra között zárva tart. Ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.Fizetés:

Fedett szálláshelynél:

  • Az ajánlatkérés és a számlázási adatok egyeztetését követően az érdeklődőnek 24 óra áll rendelkezésre, hogy a végösszeget átutalás formájában kifizesse.
  • A foglalás díjmentesen lemondható az érkezést megelőző 14 nap előtt és a végösszeg 100%-ban visszatérítésre kerül.
  • Ha a lemondás az érkezést megelőző 14 napon belül történik, akkor a pénzt nem tudjuk visszautalni.
  • ‘Beeső vendégként’ a ‘Nem fedett szálláshely’ szabályai az irányadóak.

Nem fedett szálláshelynél:

  • Sátrazóknak, lakókocsisoknak, lakóautósoknak, sátras utánfutósoknak az érkezés napján, a regisztrációt követően előre történik a fizetés. Szolgáltatás lemondása esetén visszafizetést nem tudunk teljesíteni.


A vendégek csoportonként kérhetnek kulcsot az oldalsó, gyalogos kapukhoz, amiket 0-24-ben használhatnak. Ennek a kulcsnak kauciója 2000 Ft, melyet a távozás napján a kulcs leadásával visszakapnak. 

Készpénzt, illetve bankkártyát tudunk elfogadni.
Kérjük, hogy a kedvezményekre való jogosultságot érkezéskor jelezzék!
A távozási napon a kempinget legkésőbb 11:00 óráig kell elhagyni.

Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrakási szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal használják. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges! Máshol nyílt láng használata TILOS!

A játszóteret mindenki csak saját felelősségére használhatja kizárólag a bár nyitvatartási idejében!

A kemping épületeit és felszerelési tárgyait, valamint a játszóteret és a trambulint mindenkinek rendeltetésszerűen kell használnia. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik.

A talált hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be!

Bárminemű fertőző megbetegedést vagy annak gyanúját a kempingvezetőnek be kell jelenteni.

A talált tárgyakat kérjük, adják le a recepción!

Szigorúan TILOS a kempingezésre vonatkozó íratlan szabályok megsértése, továbbá az éjszakai pihenő megzavarása! /22:00 óra és reggel 6:00 óra között/

TILOS a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy a közízlést zavarhatja. TILOS olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését eredményezhetik.

Állatok bevitele fizetési kötelezettség mellett, a kempingvezető engedélyével lehetséges. Az állatoknak rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég pihenését! Az állatért a bejelentő személy felel. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani. Ha az állat a Kemping területén belül végzi el a dolgát, azt zacskóban azonnal szíveskedjen eltakarítani.

A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel! Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak, szél stb.).

Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a kemping felhatalmazott személye végezheti.

Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a kemping személyzetét.

Orvosi ügyelet
Ingyenesen hívható segélyszám: 112

Fontos számunkra a környezetvédelem. A kemping területén ezért szemetelni TILOS. Megkérünk mindenkit, hogy a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekbe helyezzék el, valamint legyenek kedvesek szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyni.

A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt, és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel!

Jó pihenést kívánunk!

Üdvözlettel
A Kemping Vezetősége